Důraz na jižní Čechy má své opodstatnění v Sudkově oblibě jihočeské gotiky. „Řadu středověkých děl jihočeské provenience Sudek fotografoval při příležitosti výstavy gotického umění z muzea v Českých Budějovicích, která se konala v polovině třicátých let v Alšově síni Umělecké besedy, nedaleko Sudkova ateliéru v Praze na Újezdě,“ říká jedna z autorek výstavy Hana Buddeus. Výstava je také příležitostí „vytáhnout ze šuplíků“ Sudkovy fotografie děl jeho současníků, kteří jsou s regionem spjatí, jako byli malíři Jan Kojan, Sláva Tonderová-Zátková či Bohumil Ullrych, nebo sochaři Břetislav Benda, František Bílek či Ladislav Pichl.

„Fešandy ze šuplíků. Sudek, sochy, jižní Čechy“ navazují na výstavu „Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy“ realizovanou v roce 2020 v Galerii hlavního města Prahy, která toto téma poprvé komplexně představila. Už Anna Fárová psala, že sochy byly pro Sudka nejen předmětem zakázkové činnosti, ale i oblíbeným námětem. Také proto sochám, zejména těm gotickým, říkal Sudek láskyplně „fešandy“.

Josef Sudek se proslavil především svými fotografiemi pražských památek, zahrad, parků, krajinných motivů či zátiší. V posledních letech se dostalo pozornosti i obsáhlému fondu jeho fotografií uměleckých děl, uloženém v Ústavu dějin umění AV ČR. Sudek umělecká díla fotografoval jako dokumentaci pro soukromé archivy umělců, na zakázku uměleckých spolků, pro reprodukce v časopisech či knihách, ale také „pro sebe“.

Výstava připravená pro Jindřichův Hradec opakuje některé důležité momenty, v nichž se Sudkova záliba ve fotografování uměleckých děl potkala s jeho profesionální prací na zakázku, ať už to bylo fotografování v pražské katedrále sv. Víta, v lese Betlémě u Kuksu nebo v Lapidáriu Národního muzea v Praze. Představuje rovněž široké spektrum spolupráce s umělci, např. Hanou Wichterlovou, Emilem Fillou či Josefem Wagnerem.

Autorkami výstavy jsou Hana Buddeus a Katarína Mašterová z Ústavu dějin umění AV ČR. Kurátorem výstavy za Muzeum fotografie a moderních obrazových médií je Martin Vaněk. Architektonické řešení navrhl Zbyněk Baladrán.

Výstavu pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p. o., ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií