Byli součástí velké skupiny studentů ze 17 jihočeských gymnázií, která se vypravila do Prahy na pozvání Václava Moravce, moderátora pořadu Fokus Václava Moravce. Žáci se zúčastnili živého vysílání již 47. dílu tohoto měsíčníku, tentokrát na téma „Chudá bohatá planeta“. Jako diváci si udělali představu o tom, co všechno je potřeba k realizaci dvouhodinového přímého přenosu.
Na všechny udělal velký dojem sám moderátor pořadu Václav Moravec, který nejen před začátkem živého vysílání, ale i po jeho skončení přímo sršel energií a nedělalo mu žádný problém se nechat další bezmála hodinu se studenty fotografovat.
Také pozvaní hosté (evangelický farář Miloš Rejchrt, lékařka Kristina Höschlová, ekonomové Filip Matějka a Zuzana Šmídová, rostlinný genetik Jaroslav Doležel a polární ekoložka Marie Šabacká) se těšili po skončení pořadu velkému zájmu studentů a nadšeně zodpovídali jejich dotazy
Zážitek z návštěvy České televize byl ještě umocněn odpolední exkurzí do budovy zpravodajství ČT na Kavčích horách, ve které se připravují všechny zpravodajské relace ČT. Žáci navštívili vysílací studio ČT 24 pro pořady Dobré ráno, či Hyde Park Civilizace a také virtuální studio, z něhož se každý večer vysílají Události.
Navíc byli na místě v pravý čas, protože v tomto studiu se natáčí také pořad Gejzír, jehož moderátorku Ivetu Toušlovou, naši absolventku, potkali na chodbě před studiem ve chvíli, kdy se chystala na natáčení dalších dvou dílů tohoto oblíbeného pořadu. I ona k nim byla velmi vstřícná a nechala se s nimi vyfotit.
Průvodkyně studenty zavedla i do režie, takže mohli na vlastní oči vidět práci režiséra, editora, střihače a zvukaře při natáčení pořadu Politické spektrum.
Pro všechny to byl neobyčejný zážitek, který by si určitě někdy rádi zopakovali.


ZDEŇKA ZÁMEČNÍKOVÁ