Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj a Dobrovolnické centrum Prachatice představilo každé studentům svoji činnost, kampaň i samotného dobrovolníka.

Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj je informační a kontaktní centrum pro dobrovolnická centra, neziskové i příspěvkové organizace, obce, školy, firmy, ale především pro samotné dobrovolníky. A tak představilo svou činnost v rámci občanské nauky pro studenty třetích ročníků na gymnáziu.
Dobrovolnictví je jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (pasivní je výplata dávek v nezaměstnanosti) a nabízí příležitosti k učení se, pomáhá udržovat pracovní návyky, jeho prostřednictvím lze předejít některým negativním následkům nezaměstnanosti. A především poskytuje prostor pro vznik nových sociálních vazeb, zisk informací a udržování zájmu o okolí.

Získávání a nábor dobrovolníků, jejich evidenci a veškeré spojené formality (sepsání smlouvy, zajištění pojištění a supervize) představilo Dobrovolnické centrum Prachatice.

Představeny byly pojmy jako akreditace, vysílající a přijímající organizace, supervize, e-dobrovolnictví, firemní dobrovolnictví, ale byla nastíněna i rizika dobrovolnické činnosti jak ze strany dobrovolníka, tak i organizace či státu (v době restrikcí a uzavření NNO).

Kampaň evropský dobrovolník a program Evropský sbor solidarity, který umožňuje mladým lidem získat cenné zkušenosti a pracovat jako dobrovolník v zemích Evropy i mimo ni, realizuje společně s KreBul, o. p. s. Hodina H, z. s. z Pelhřimova, představil dobrovolník Lorenzo (překlad zajistil dobrovolník Marek), který k nám přicestoval z Itálie. Je již sedmým dobrovolníkem právě v této organizaci ze zahraničí. Lorenzo připravuje jazykové kurzy jak v italštině, tak angličtině. Podílet se bude také na aktivitách pro seniory a osoby se zdravotním postižením, příměstském táboře (zaměřeném na řemesla), představí nám Itálii atd.

Jiří Gabriel Kučera