Jednání zahájila Jitka Sojková – Machoňová předsedkyně organizace, dále zprávy o činnosti přednesla Dagmar Janoušková a zprávy o hospodaření a revizní zprávu přednesly Alena Kneiflová a Věra Fáberová. Výroční členská schůze se koná 1x ročně, letos v KC Na půdě v Prachaticích.

Starosta Jan Bauer pohovořil o aktualitách ve městě, odpovídal na otázky přítomných, nabídl možnost i písemných dotazů anebo prostřednictvím jejich zástupce v Poradním sboru zdravotně postižených a seniorů města Prachatice. Ocenil zaměření organizace na podporu zdravého životního stylu (prostřednictvím rekondicí, přednášek, tvůrčích dílen) a sportovních aktivit. Pogratuloval k úspěchům ve sportu – turnaji tří měst v bouwlingu. Město Prachatice podporuje tyto aktivity STP prostřednictvím dotačního programu Volnočasové aktivity 2024, kde byla organizace letos velmi úspěšná.

Více informací podá: Jitka Sojková Machoňová, telefon: 606 954 865.

V kulturním programu vystoupily sestry Marie Šímová a Jarmila Šímová a celá schůze byla zakončena hrou na harmoniku, zpěvem a posazením u kávy a čehosi dobrého.