Z tiskové zprávy MPSV: Každoročně se slaví tento den vždy třetí úterý v měsíci březnu. Den upozorňuje na smysl sociální práce jako profese a na její celospolečenský význam. „V rozpočtu na rok 2024 je navýšení podpory pro registrované poskytovatele sociálních služeb na území našeho města Prachatice. Připojením se ke Světovému dnu sociální práce je symbolickým poděkováním sociálním pracovnicím a pracovníkům a pracujícím v sociálních službách. Patří jim uznání a respekt za práci pro druhé,“ sdělil starosta města Jan Bauer.

Prachatická radnice byla vyzdobena srdíčky na oknech a dveřích, které snad někoho přiměly zamyslet se na těžkou prací těch, kteří pečují, pomáhají a podporují druhé.