Z programu Lidská práva vznikl projekt Spolu proti násilí na jihu Čech, který představili zástupci Diecézní charity České Budějovice v Prachaticích. Na Městském úřadu Prachatice se sešla mezioborová platforma, kam přijali pozvání zástupci města, zástupci policie, justice, orgán veřejné moci (OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany odboru sociálních věcí Městského úřadu Prachatice), zástupci zdravotnictví, nestátních neziskových organizací.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření funkční odborné mezioborové platformy poskytovat koordinovanou a systematickou podporu obětem domácího a genderově podmíněného násilí. Projekt reaguje na potřebu úzké spolupráce mezi jednotlivými subjekty – aktéry poskytujícími pomoc obětem. Taktéž reflektuje potřebu dostatečně informovat o činnosti organizací, které poskytují pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí v Jihočeském kraji.

Intervenční centrum poskytuje konzultace osobní, telefonické, prostřednictvím e-mailu, Skype, WhatsApp, krizovou intervenci a sociální poradenství, sestavení bezpečnostního plánu, pomoc při uplatňování práv a právní poradenství

zprostředkování doprovodu a dalších služeb ohrožené osobě.

Jak uvedl v rozhovoru Pavel Bláha: „Naše služby jsou bezplatné. Pomáháme všem osobám starším 16 let v oblasti domácího násilí a následného pronásledování.“

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím najdete v Českých Budějovicích, Kanovnická 18. Pohotovostní nonstop linka Intervenčního centra je +420 603 281 300 Blíže se dozvíte na www.dchcb.cz Projekt je podpořen MF a Norskými fondy.

Zároveň při setkání bylo představeno Centrum Agáta pro osoby ohrožené domácím násilím a genderově podmíněným násilím, které poskytuje také psychoterapii pro osoby ohrožené domácím násilím a genderově podmíněným násilím, terapie pro děti z rodin, kde se násilí vyskytuje, možnost právní pomoci, včetně bezplatného právního zastupování a zajišťuje integrační bydlení na utajené adrese. Připravuje osvětové aktivity pro veřejnost.

Závěrem: Pokud potřebujete pomoct, pokud víte o někom, kdo potřebuje pomoct, ať je to dítě, mladý člověk, dospělí, či senior, ozvěte se na výše uvedené kontakty. Nenechávejte prostor pro další násilí.

Hanka Rabenhauptová