Jako vždy Zdeněk Krejsa, předseda komise, zahájil ve vzdělávací místnosti domova další jednání a seznámil s plněním úkolů a programem. Bylo konstatováno, že usnesení z minulého setkání byly naplněna. Byty zvláštního určení, na základě doporučení komise, byly radou města schváleny a přiděleny. V současné době není žádný volný byt v DPS ani na Skalce, ani v SNP 559 v Prachaticích. Komunitní plán sociálních služeb ORP Prachatice byl také v řádném termínu předložen RM a ta jej doporučila schválit Zastupitelstvu města Prachatice 26.6.2023

Do hlavního programu se dostalo projednávání nových žádostí o byty zvláštního určení jak jednotlivců, tak manželských párů. Všichni budou doporučeni RM do pořadníku čekatelů, vzhledem k již zmíněné informaci, tč. není žádný volný byt v domech s pečovatelskou službou v Prachaticích. Hovořilo se také o sociálních službách, které chybí na ORP, zejména odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, specifické služby např. pro autistické děti, odborné poradenství pro pečující a podobně. Členové byli informováni o setkání poskytovatelů služeb s ministrem Marianem Jurečkou v prachatickém hospici. Společně jsme se domlouvali na propagaci, a samotné akci kampaně Pečující roku, Den seniorů, Týden – Dny sociálních služeb v Prachaticích. Předložena byla Mapa bezbariérového prohlídkového a historického okruhu. Zazněla informace o prezentaci poradních orgánů města – Radě seniorů, Poradním sboru zdravotně postižených a seniorů, Studentské radě města Prachatice, pracovních skupinách KPSS a také komisích na Diskusnímu fóru pro obce a města #8, pořádané CzechInvestem – Participace firem a občanů na rozvoji obce, tedy z pohledu našeho města Prachatice. Za odbor sociálních věcí MěÚ informovala vedoucí Světlana Růžičková o setkání kolegů z Jihočeského kraje a spolupracujících zařízení, kterého se zúčastnili zástupci např. zařízení Kotva, pobytové služby Fokus Strakonice, či PL Lnáře, ale přijeli kolegové ze Strakonic, Kaplice, Netolic a Českého Krumlova.

Druhou část komise připravila ředitelka Domova seniorů Mistra Křišťana Hana Vojtová. Došlo nejen na seznámení se sociální službou domov pro seniory, ale také aktuálním stavem v domově s kapacitou 90 obyvatel. Prohlídka domova byla velmi milá. Někteří členové a hosté komise znali domov pouze z akcí, zvenku, ze zahrady. Zahrada je přenádherná v tomto čase. Paní ředitelka nás nechala nakouknout i do pokoje, jídelny, aktivizační místnosti, kaple, kavárny, knihovny, místností pro aktivizace, rehabilitaci, ale i kuchyně … odpovídala na řadu otázek. Je moc dobře, že členové komise poznávají jednotlivé služby a dále pak mohou informace přenášet dál veřejnosti, potencionálním uživatelům. V domově pečují s láskou, respektem a úctou.