Nejinak tomu bylo i na Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 387, kam dorazila třicítka dětí se dvěma prvňáčky a hodně rodičů a prarodičů. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnili jak zástupci Rady školy, tak pedagogové, nepedagogičtí pracovníci v čele s ředitelkou školy Miroslavou Kunešovou. Školu i jednotlivé třídy navštívil starosta města Jan Bauer v doprovodu vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Martiny Klinecké.

Malá slavnost ve školní družině otevřela nový rok, který se ponese v duchu motta: „Slušnost chce odvahu.“ Představeni byli všichni žáci, prvňáčci obdrželi malý dárek, představeni byli všichni zaměstnanci školy. Rodiče byli vyzváni, aby neztráceli zájem o dění ve škole, naslouchali svým dětem, aby společně s dětmi četli, nebo si četbu nechali vyprávět, zkoušeli zábavné hry s čísly, podporovali jejich zvídavost, tvoření a také aby nezapomínali na pochvaly, a v neposlední řadě na komunikaci s učiteli. Poté nastalo focení po třídách a rozchod do tříd, již se svými pedagogy, asistenty.

Možná pro nás všechny na závěr ještě slova ze školní nástěnky: „Slušnost není slabost, pravda není hloupost, odpovědnost není zbabělost a čest není hadr na podlahu.“