Při prohlídce úřadu jak na Velkém náměstí, tak v Horní ulici si děti prošly některé odbory – odbor sociálních věcí (prošly i bezbariérovým vchodem), odbor vnitřních věcí (zastavily se na podatelně, ale také pak na matrice, nebo na oddělení, kde vydávají pasy, občanské průkazy, či na pokladně), odborem komunálních služeb a dopravy (kde se hovořilo o bytech, DPS, ale i agendách, které jsou ve třetí budově úřadu v Hradební ulici), prošly kolem velmi důležitého odboru finančního. Odbor kultury, školství a cestovního ruchu představil akce, nebo prázdninový pas a pozval děti na karneval. Otázky kolem živnostenského odboru se týkaly rodičů, jejich zaměstnání. Zastavily se také u odboru kanceláře starosty, kde je přijal sám pan tajemník úřadu Luboš Šafránek, na kterého měly děti dotazy. Na oddělení informatiky je nejvíce zaujala serverovna či datacentrum, tedy speciální technologická místnost. A v neposlední řadě při ukázce znaku, vlajky, loga a dalších symbolů města děti navštívily i kancelář starosty. Na dotaz, kdo by v budoucnu chtěl být starostou, se přihlásili pouze dva chlapci.

V zasedací místnosti pak byl dětem promítnut film o Prachaticích, protože řada dětí dojíždí z okolí. Na závěr měly připraveny děti test, kde doplňovaly a lepily obrázky. Závěrečná část exkurze následovala k odborům stavebně správnímu a regionálnímu rozvoji, investicím a také životnímu prostředí.

Děti byly pozorné, zvídavé. Na arkádách Staré radnice děti i s paní učitelkou průvodci zazpívaly.