Hodinu vedla zkušená lektorka, která děti zábavnou a kreativní formou seznámila se základními principy programování.Žáci 7 základních škol z Vimperka a okolí naprogramovali vlastní variantu hry Flappy bird, kterou následně mohli sdílet se svými kamarády prostřednictvím sociálních sítí.

Hodina kódu ve Čkyni.

Projektu se zúčastnilo celkem 171 dětí ze 7. až 9. tříd. „Jedná se o druhý ročník této akce, která měla v loňském roce velký úspěch“, uvedl Petr Samek, předseda spolku VIM.Perk, jenž projekt realizuje. Hodina kódu byla i letos velmi pozitivně hodnocena nejen žáky, ale také pedagogy, kteří zde získali další podněty pro výuku programování v hodinách informatiky.Projekt byl ve spolupráci s MAS Šumavsko podpořen z dotačního programu OPVVV.

Na Hodinu kódu v lednu 2020 naváže kroužek Mladý programátor, který realizuje VIM.Perk ve spolupráci s Vimperským gymnáziem.

 Mgr. Kateřina Koubová