Velkoformátové fotografie představují krajinu Vyšebrodska.

Výstava probíhá v rámci prezentace kulturní klášterní krajiny Vyšší Brod, která je nominovaná na označení Evropské kulturní dědictví u Evropské komise v roce 2023. Hlavním fotografem výstavy je Karel Burda a uživatelé sociální rehabilitace Chelčického domova sv. Linharta.

Klára Kavanová Mušková k výstavě napsala: „Cisterciáci utvářeli evropskou kulturní krajinu jako žádná jiná skupina ve středověku. Na nejvyšší úrovni znalostí své doby vytvořili nové typy krajiny a rozšířili je po celé Evropě. To je na mnoha místech patrné i dnes. Receptem na úspěch cisterciáckých mnichů bylo navazování kontaktů a pravidelná výměna zkušeností. Byli to aktivní Evropané a zanechali trvalou stopu v naší kulturní krajině. Po stopách "bílých mnichů" dnes Cisterciácká cesta opět spojuje lidi a krajinu našeho projektu – na více než 5 000 km. Základní evropský princip jednoty v rozmanitosti, podpořený společnými hodnotami, je vlastní cisterciáckým krajinám spojujícím Evropu. Nová trasa spojuje cisterciácké krajiny z Francie přes Německo do Polska, České republiky, Rakouska a Slovinska. Zde se můžete setkat s přeshraniční sítí, která již mnoho století před založením Evropské unie realizovala myšlenku jednoty v rozmanitosti.“

Při vernisáži se účastníci seznámili s cestou necestou, skvosty naší krajiny. Zasoutěžili si při hledání míst ve fotografiích. A všichni se těší na komentovanou prohlídku Kláry Kavanové Muškové a setkání s fotografem Karlem Budrou a uživateli služeb Chelčického domova sv. Linharta. Termín setkání bude upřesněn.

Hanka Rabenhauptová