Největší prachatická seniorská organizace pozvala seniory na červnový piknik s harmonikou do Mezigenerační zahrady Krebul o.p.s. Bylo to setkání po dlouhé době, a tak se nejen zpívalo, ale hlavně vzpomínalo jak jsme všichni tuto dobu nečinnosti prožívali. Senioři měli k dispozici foto knihy z činnosti v minulých létech, které si organizace pořídila z grantu Města Prachatice. 
Mezigenerační zahradu o.p.s Krebul opět využili přinetradičním veselém cvičení, kde byl pro seniory připraven bollo ball, kempinkový bowling, hody na koš, cvičení se šálou a s pet lahvemi, ale také se tu prováděla tlaková masáž. Bohužel ale tuto akci zhatil silný déšť.
Senioři si ze setkání odnesli krabičky s respirátory, které organizaci věnoval senátor Tomáš Jirsa. Všech akcí se také aktivně zúčastnil dobrovolník Lorenzo z italského Turína, který v Prachaticích působí ve společnosti  Krebul. 

Nová klubovna
Seniorské organizaci se také podařilo získat novou klubovnu pro její pravidelná pondělní setkávání. Slouží k jednodušším aktivitám a je tu také bridžový klub. Jedná se o vhodný bezbarierový prostor v centru města v Horní ulici 45. Toto kontaktní místo bude také sloužit každé pondělí od 13.00 do 15.00 hodin k placení členských příspěvků, k náboru nových členů, k přihlašování a platbě  zájezdů, které organizace pořádá.

Čeká nás piknik
Veselý červen zakončíme piknikem u ohníčku a výletem na Lomec a rozhlednu Haniperk.

Zdena Hrůzová, Prachatice