Celkem 38 seniorů našlo a dorazilo na exkurzy (pro některé po dlouhé cestě z města, do „bývalých kasáren“) a s velkým zájmem a nostalgií si prohlédlo vystavené exponáty v mini muzeu, vlastně v takové historické kuchyni.  V podobné kuchyni  se pohybovala většina seniorů v době svého dětství a  tak bylo slyšet věty: „Jé  ten kredenc jsme měli doma …tohle nádobí také… a s tím mlýnkem  se mlela  vždy čerstvá káva " a další obdivné výkřiky.   Senioři viděli  v muzeu  vše, co se v historii týkalo  běžného chodu domácnosti.

Nejvíc seniory zaujala zeď plná historických litinových forem všech možných tvarů, jak na bábovky, pudingy, aspiky apod. Z této návštěvy vzešel nápad na společnou akci, kdy senioři žáky pozvali pro 8. ročník soutěže "PRACHATICKÁ BUCHTA, ANEB CO SI NAPEČEME, TO SI TAKÉ SNÍME".

S učni organizace již dlouhou dobu spolupracuje. Učební obor kuchař - číšník zajišťoval zatím pro organizaci občerstvení pro společné  seniorské akce, ale v dubnu uvidíme, jak bude  naše spolupráce  pokračovat, při pekařské a cukrářské soutěži.


Zdena a Karel Hrůzovi