Pro získání oprávnění k užívání značky Mezigeneračně musí být školské nebo seniorské zařízení zapojeno do programu Povídej, a to realizací nejméně sedmi mezigeneračních setkání pravidelně v průběhu posledních 12 měsíců a spolupracovat s koordinátorem Mezi námi při plánování, realizaci a hodnocení mezigeneračních aktivit.

To vše bylo splněno. Slavnostního předání značky MEIGENERAČNĚ se zúčastnili jak zástupci organizace Mezi námi, tak zástupci města – úřadu vedoucí odboru sociálních věci Světlana Růžičková a Jiří Šobr z odboru školství, kultury a cestovního ruchu, ale především ty, kterých se to týká, a mají největší zásluhu a těmi jsou: ředitelka DSMK v Prachaticích Hana Vojtová a učitelky mateřských škol v čele s ředitelkou MŠ Prachatice Helenou Turkovou - Kubátovou. Slavnost se neobešla bez dětí a samotných seniorů.

Společné mezigenerační setkávání nejen s dětmi z MŠ, ale i základních, středních a vysokých škol v domově seniorů nekončí. Děkujeme.

A zde již jen gratulujeme. Jen tak dál.

 

Hanka RH+ Rabenhauptová