Výdejna Potravinové banky Jihočeského kraje v Prachaticích je v provozu od léta 2023. Výdejny potravinové pomoci jsou projektem České federace potravinových bank ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Do projektu je zapojeno všech 15 potravinových bank v České republice. Jedno ze 150 míst v ČR bylo vytvořeno i v Prachaticích. Sdílí prostor se Skladem pomoci. Úzce spolupracuje s městem Prachatice, odborem sociálních věcí, charitou, domovy pro seniory a dalšími NNO ve městě. Dodává balíčky konkrétním klientům, kteří mají potvrzení od sociálního odboru.

Před vánočními svátky dostali klienti potravinové banky speciální balíčky. Vzhledem k tomu, že se město přihlásilo ke společné akci, výdejna se podařila uskutečnit. Přišlo více než čtyřicet osob (matky s dětmi, osamocení senioři, osoby, které to potřebují). Díky Jihočeské potravinové bance byly dovezeny speciální balíčky, vedle čerstvého pečiva, hygieny, tedy ve složené vánočního cukroví, bramborového salátu, kalendářů…

Část jídla pochází zajisté i z letošní Potravinové sbírky, která byla opět rekordní – zákazníci darovali 48 tun potravin a drogerie. Ostatní od dalších dárců, především z maloobchodů. A kdo si může přijít pro potravinovou pomoc? Pouze objednaný klient, který spolupracuje se sociálním odborem, sociální službou či jinou neziskovou organizací. Potravinová banka neurčuje potřebnost koncových klientů, ale pouze vydává potraviny na základě objednávky od partnerských subjektů. Jak můžete zažádat o potravinovou pomoc? Nejjednodušší je kontaktovat sociální odbor.

Plus DOBRO z úřadu

Velkým bonusem byl i výdej hraček ze sbírky Hraček od zaměstnanců Městského úřadu v Prachaticích a jejich dětí, přátel. Místostarosta města Jan Kotrba potěšil děti, které do výdejny dorazily. Dospělým popřál šťastný nový rok, a úspěšnou cestu do dalších kroků, které před nimi jsou. Sešlo se přes stovku sportovních pomůcek, náčiní (kola, boby, koloběžky, brusle, kolečkové brusle, ale i knihy, puzzle, karty, panenky, stavebnice až po chrastítka, medvídky, zajíce …). Ve Skladu pomoci v Prachaticích si tak mohla vybrat každá rodina, maminka, babička pro své děti, vnoučata, a dokonce i pejsky a kočičky.