Každý třídní učitel přivítal své žáky ve své třídě, kterou postupně navštívila ředitelka školy a zástupce školské rady. Ve třídách všichni pedagogové informovali vedle toho, jaký budou mít rozvrh, kdo na co děti bude učit, jaké budou otevřeny kroužky, jaká pravidla budou dodržovat, co budou po celý rok dělat … informovali poté i rodiče (některé již v týdnu písemně, ostatní dnes osobně) o programu „My v tom Jihočechy nenecháme“ a poradili jak a na koho se obrátit.

I škola samotná zaznamenala úpravy, které byly realizovány během prázdnin. K malé obměně došlo i v pedagogickém sboru.

Dívky z první třídy obdržely od města Prachatice (vedle dalších dárků) Pamětní list podepsaný starostou města Martinem Malým a batůžek s překvapením uvnitř. Třídní učitelkou prvňáčků je Dáša Kubíková.

Přejeme dětem i celému týmu pracovníků školy vše dobré.

Za příspěvek děkujeme Hance Rabenhauptové