Šlo se místem kde se ve Volarech v době Rakouska – Uherska až do konce válek žilo společenským, tradičním a turistickým životem. Trasa současnými ulicemi, které prošly několika změnami názvů, od jmen Volarských osobností, ale i osobnostmi Šumavy jako ulice Adalberta Stiftera spisovatele a básníka Šumavy, který žil v Horní Plané. Z nádraží se vyšlo Tolarovou ulicí. Pro Volarany jedné z nejvýznamnějších osobností. Jan Tolar byl přednostou železniční stanice ve Volarech, zakladatel Klubu Českých turistů ve Volarech a první Český poslanec v zastupitelstvu Volar, které bylo Německé.
Ulicí, kde se psala ona bohatá historie, souběžně s ní je železnice a po té přijel do Volar první vlak. Střídaly se zde vojska různých armád, od první světové, po druhou světovou a dobu socialistického rukování. Vycházel odtud i prvomájový průvod a konaly se zde i vojenské přísahy, ty později přešly na fotbalový stadión.
Procházka byla zaměřena na významné budovy a těch je na této ulici nejvíc. Od Nádražního hotelu, kolem hotelu Chata, který byl první turistickou ubytovnou ve městě k vile významného volarského podnikatele. Do Kollarovy ulice, kde byla první česká menšinová škola ve městě, do ulice Petra Voka, kde je jedna z nerochovanějších budov německého stylu, a restaurace Sport, která pamatuje velké taneční zábavy, schůze a koncerty až do konce osmdesátých let minulého století. Končila se v Nádržní ulici u restaurace Chata, kde zájemci, kterých se sešlo hodně poděkovali oběma pánům průvodcům potleskem.

Ladislav Beran, Volary