Domov vytváří podmínky a zázemí pro kvalitnější život klientů s různými typy postižení.

Zástupci Prachatic domov navštívili, jednak aby předali dodatečně dárky za účast klientů v soutěži pro virtuální galerii o zvycích Velikonoc, a také se přesvědčili o kvalitě služeb. Město Prachatice dlouhodobě odebírá výrobky z chráněné dílny. Další krásné překvapení získají „Pečující ORP Prachatice 2023“, které se právě dokončuje v Chelčicích.

Při návštěvě klienti domova ve výtvarném ateliéru pod vedením Kláry Kavanové Muškové si nejprve znázornili cvičením vítr a pak jej do připravených podkladů z minulého sezení malovali. Procházka rozkvetlou zahradou byla nejen pro nás, ale všechny účastníky nádherným pohlazením.

Kontakt na Chelčický domov sv. Linharta, Chelčice 1, Vodňany 389 01, ředitelka Mgr. Klára Kavanová Mušková, telefon: 776134 683, E-mail: reditelka@linhart-chelcice.cz