Na výstavě bylo vystaveno 110 druhů hub, slavnosti navštívilo v průběhu celého dne asi 300 návštěvníků. Velmi vyhledávaný byl prodejní stánek s houbovými pokrmy.  Akci zakončila taneční zábava v podání kapely JEREMI JUKE BOX. Snahou pořadatelů bylo pohlížet na houby nejen jako na zdroj obživy, ale i na jako součást přírodního ekosystému.

VLADISLAV VOLDŘICH