Město Zwettl se nachází v severním Rakousku, ve spolkové zemi Dolní Rakousy. Je podobné našemu městu Prachatice. Žije zde kolem 11 000 obyvatel, a leží ve výšce 520 metrů. Cisterciácký klášter, který jsme navštívili, byl založen roku 1138 a dodnes si uchoval převážně středověký charakter, zajímavou architekturu. V 18. století v něm mniši zřídili barokní knihovnu a kostel. Prošli jsme i rozsáhlými zahradami v okolí kláštera, kde jsme poznávali řadu bylinek, květin a stromu. Připomínalo nám to zahrabu i v Chelčickém domově sv. Linharta, či na zámku Kratochvíle. V informačním centru v rakouském Zwettlu visí Lenčin (Lenky Jágerové) obraz. Krásná reprezentace Chelčického domova sv. Linharta a arteterapie, která je zde nabízena.

Zastavení na oběd bylo v sociálním zařízení, kde žijí senioři a lidé s handicapy. Do jídelny – restaurace s přilehlou kavárnou, chodí lidé z města, děti z nedaleké školy, rodiny s dětmi, na kávu, posezení. Vše bezbariérově zařízeno, s obsluhou. Nechyběly ani výrobky obyvatel, kde nebyl žádný prodavač, a jen kasička, kam jste mohli za vybraný výrobek (vyšívaný ubrus, upletené ponožky, či namalovaný obrázek) vhodit peněz tolik, na kolik danou věc ohodnotíte.

Na zpáteční cestě jsme navštívili Jindřichův Hradec a pasáži Obchodně medicínského centra sv. Floriána aquashow, nejpopulárnější atrakci, podívanou na padající kapky vody, které tvoří různé obrazce za doprovodu krásné hudby.

Na Masarykově náměstí v Jindřichovo Hradci jsme si při procházce prohlédli Fotografickou výstavu České tiskové kanceláře V EU 20 let, u příležitosti 20. výročí vstupu ČR do EU. Náplň exkurze, výletu byla skvělá. Velmi důležité však bylo i setkání rodičů a přítel zdravotně postižených děti, pečujících, které po dobu cesty i v zahradách, nebo při kávě si mohli vyměňovat, a vyměňovali své zkušenosti s péčí, výchovou, pomocí, léčbou a o tom i tato setkání jsou.

Příští exkurze, na kterou se společně těšíme, bude do denního centra sociálních služeb Caritas Tagesstatte Zwettl a na vánoční trhy.

Děkujeme městu Prachatice, za podporu této aktivity, děkujeme Markétě Cinádrové za spolek a Kláře Kavanové Muškové, průvodcovi po celou dobu akce.