Vzhledem k tomu, že šlo o kulaté výročí konání plesu, rozhodl výbor včelařů rozšířit náplň průběhu tohoto plesu. Po vlastním zahájení, které provedli jednatel, přítel Ženíšek, a předsedkyně, přítelkyně Prokešová, vystoupili v úvodu členové souboru Žernováček s písní na včelařské téma. Pak postupně v průběhu plesu vystoupila skupina „Five Fellas“. V podstatě šlo o 5 urostlých chlapců a jejich akrobatické vystoupení bylo ohodnoceno dlouhotrvajícím potleskem. V k tanci vyhrávala kapela De Facto z Vimperku.

Prachatičtí včelaři obohatili průběh plesu divadelním představením pod názvem „Práce v úlu“. Toto představení nacvičili členové naší základní organizace pod vedením přítelkyně Prokešové a rovněž toto vystoupení bylo ohodnoceno dlouhotrvajícím potleskem.

Vlastní průběh lesu obohatila i tombola, která vyvrcholila závěrečným veřejným losováním velmi hodnotných cen.

Hodnotím-li průběh konání plesů, mohu zcela odpovědně konstatovat, že o naše plesy je vždy veliký zájem, o čemž svědčí i ta skutečnost, že plesy jsou vždy dlouhodobě dopředu vyprodány. Na jubilejní 10. včelařský ples jsme pozvali i přátele včelaře ze sousedního Frayungu. Našeho plesu se zúčastnili i včelaři z Volarska a ze Čkyňska.

Nás cení ta skutečnost, že 11. ples, který se bude konat v příštím roce, je bezprostředně po konání plesu vyprodán.

Tento měsíc plánují včelaři ještě oslavy sv. Ambrože, které proběhnou 30. listopadu, a to sv. mší od 17,00 hod. v kostele Petra a Pavla. A následně posezením v Žernovické hospůdce.

Vladislav Ženíšek, jednatel ZO ČSV z.s. Prachatice