V úvodu účastníci uctili památku zesnulých svých členů za uplynulý rok.

Po volbě pracovních orgánů vystoupila předsedkyně základní organizace JUDr. Miroslava Prokešová s hodnocením úkolů za uplynulé období. Činnost včelařů byla velmi pestrá. Kromě základního poslání chovu včelstev, kterému byla věnována podstatná část hodnocení, se zmínila, že prachatičtí včelaři každý rok uplynulé činnosti navštívili některou zemi za účelem poznání činnosti včelařů, ale zájezdy byly směrovány i na poznání života v těchto zemích. Navštívili jsme Německo, Rakousko, Švýcarsko, Chorvatsko, Slovensko, 2x Slovinsko a Rumunsko. Na oplátku jsme přijali zase delegace z těchto zemí v Prachaticích, kdy jsme při těchto akcích propagovali naše krásné město Prachatice.

Další část činnosti byla provedena formou videoprojekce, neboť naši členové každou akci, kterou jsme pořádali, natáčeli.

Výroční členská schůze projednala i vnitřní činnost organizace. Probíralo se školení našich členů, hospodaření naší ZO. Na schůzi vystoupil rovněž i zdravotní referent, který hovořil o výsledcích vyšetření na varroázu. Důsledně upozornil na řádné léčení včelstev.

Na schůzi vystoupili představitelé měst. Starosta města Prachatice Martin Malý hovořil o volebním programu města, poděkoval naši organizaci za dobré výsledky, propagaci města. S pozdravnými vystoupeními vystoupili Karel Pašek a starostka Pánková. O včelařské problematice mluvila předsedkyně okresního výboru Beránková.

Na výroční členské schůzi byli oceněni i jubilanti naší ZO. Předsedkyně ZO poděkovala MVDr. Hovorkovi za čtyřicetiletou činnost práce ve výboru a starosti o zdravotní stav našich včelstev a rovněž tak poděkovala přítelkyni Macháčkové za práci na centrálním informačním systému.

V další části výroční členské schůze byly zvoleny nové pracovní orgány ZO. Do čela na dalších 5 let byla znovu zvolena JUDr. Miroslava Prokešová. Včelaři si zvolili v plánu práce na další období nemalé úkoly jak pro chov včelstev, tak i pro další kulturní vyžití členů včetně péče o naši mládež, kterou na VČS představil přítel Pangl, který se těmto mladým včelařům věnuje.

Činnost prachatických včelařů bude věnována především chovu včelstev a budeme se snažit zajistit co nejvíc medu pro naše občany.

Poděkování patří městu Prachatice za velmi dobrou spolupráci a podporu a poděkování patří všem našim členům, kteří se aktivně podílí na činnosti naší ZO.

VLADIMÍŘ ŽENÍŠEK