Místostarosta Jakub Nepustil studenty informoval o aktuálních nejen investičních akcích. Studenti a žáci prachatických škol, kteří jsou členy Studentské rady města Prachatice, měli připraveny dotazy. Chtěli vědět, jak to vypadá se Štěpánčiným parkem. Zajímalo je i to, zda tam bude možné pořádat kulturní akce. Dozvěděli se, že po otevření ano.

Padl i podnět z Montessori školy, tam se zamýšlejí nad městskými a okolními studánkami, přírodními prameny, úklidem kolem nich s tím, že by si školy mohly vzít patronát, alespoň nad některými. To určitě stojí za zamyšlení, ochrana vody je tématem dospělých i dětí, mladých lidí.

Studenti a místostarosta Nepustil diskutovali také o systému hlášení poruch, závad a nedostatků ve městě prostřednictvím mobilních telefonů. Všichni, nejen studenti mohou nešvar, problém, závadu vyfotit, popsat a poslat a na úřadu daný pracovník „přímo“ zajistí nápravu. Nechybělo aktuální upozornění na místa zledovatělá a k tomu byl vysvětlen systém úklidu města, sypání solí, fungování Technických služeb a dalších ve městě a po městě. Došlo ale také na pochvalu městu za tratě pro cyklisty a běžkaře.

Jak na závěr místostarosta Nepustil sdělil: „Lidé mnohdy vidí něco špatně a nechtějí nic změnit. Někdy by stačilo nespoléhat na druhé a přidat ruku k dílu. Například aktuálně posyp u svého domu a úklid sněhové nadílky…“

V příštích týdnech se potkají zástupci města Prachatice se zástupci z Vimperka, kde se bude Studentská rada zakládat.

Hanka Rabenhauptová, garant Studentské rady města Prachatice