Pod NSZM v ČR od roku 1994 je dnes 140 členů, na stránkách, které inspirují je přes 2600 příkladů Dobré praxe, na Fa je více jak 36 000 sledujících, NSZM připravila přes 100 vysílání, přes 60 akreditovaných škol a kurzů, přes 70 tematických seminářů, 750 diskusních akcí s veřejností, 290 mladých školních fór, 30 celostátních konferencí … tedy máme z čeho čerpat a od koho se učit.

Město Prachatice vstoupilo právě do NSZM před 15 lety. Má své logo, které bylo vybráno z návrhů občanů (L. Špaček). Má od prvopočátku svého koordinátora Marii Peřinkovou, která je zároveň vedoucí odboru životního prostředí. Tč. je politikem Zdravého města Prachatice Jakub Nepustil (bývalí politici: Jiří Machart, Hana Mrázová, Robert Zeman, Hana Rabenhauptová). Město má komisi Zdravého města a MA21, životního prostředí a enviromentální výchovy (kde jsou členové – Jakub Nepustil, Marie Machovcová, Lenka Králová, Helena Sternová, Pavlína Janoušková, František Bican, Robert Zeman a garantem je Marie Peřinková. Nejznámějšími formami práce ZMP jsou Fóry, školení, kurzy, soutěže, výzvy poznávací zájezdy, dobrovolnictví, vydávání propagačních materiálů, podpora zdravých aktivit, organizace či zapojování se do kampaní, jako ta poslední na posílení třídění odpadu. S agendou je spojena řada dílčích úkolů, ale pokud to má smysl, dá se to. S NSZM spolupracujeme také na řadě projektů, jeden z nejvýznamnějších byl v loňském roce podpořený norskými fondy PART NETT, kde jsme realizovali Mapy bez bariér, Plán vyrovnávání rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením apod.

Petr Herman, dlouholetý předseda NSZM v ČR pogratuloval městu za 15letou tradici, za uvedení mnoha příkladů dobré praxe do sítě. Petr Švec, ředitel NSZM v ČR byl garantem akce v Prachaticích. Vážíme si zájmu a podpory NSZM. Těšíme se na další spolupráci a zajímavé projekty v prospěch obyvatel našeho města Prachatice.

V bohatém programu vystoupili například Štěpánka Dufková, která odpovídala např. na otázku co si představuje pod pojmem Zdravé město Prachatice, zdravá města celkově. Odpovědi byly jako že upravená, bezpečná, pohodová, zdravá …Tak snad i takové Prachatice pro vás jsou.Byla zde ve foaé výstava fotografie 15 let ZMP, či zde vystoupila taneční seskupení Romano Jirolo pod vedením Niny Laciové a taneční skupina CrabDance.

Na závěr k poslechu hrála skvělá kapela Městské policie Praha EVERGEEN.

K dispozici pro děti byly Kufříky z knihovny, které nabízela k prozkoumání knihovnice paní Jiráňová, nebo virtuální realita města Prachatice, kterou bravurně ovládal a zážitky na místě předával Jakub Imbera.

O Zdravém městě bylo slyšel! Přes 200 účastníků a 54 vystupujících a mnoho hostů si oslavu řádně užilo. Nicméně nyní je zase potřeba začít něco dělat, dělat zcela konkrétního, tedy neusnout „na vavřínech“

Tak zdravě a hravě do toho.