V rámci své činnosti se zabývá všemi problémy a jejich řešením, návrhy týkajících se života seniorské populace. Je to volné, nepolitické seskupení lidí, které zajímají věci veřejné a chtějí ještě pomáhat především svoji životní a profesní zkušeností.

10. 11. 2023 proběhlo na prachatické radnici setkání současných i bývalých členů Rady seniorů města Prachatice za účasti starosty města Jana Bauera a předsedkyně Jihočeské krajské rady seniorů Aleny Nohavové.

Na úvod byla připravena prezentace o historii, obsazení, výsledcích, ocenění, současnosti i vizích do budoucna prachatické rady seniorů. Inspirace do ČR přišla z Německa, vzorem pro prachatické byl Hradec Králové a Pardubice. První setkání se uskutečnilo 11.11.2003 s tehdejší místostarostkou města a Jiřím Dolejšem, zástupcem největší seniorské organizace ve městě. Poté Rada města Prachatice rozhodla a schválila vznik rady seniorů jako poradního a iniciativního orgánu vedení města. Poprvé se Rada seniorů města Prachatice sešla 21.1.2004 a prvním předsedou se stal Jiří Dolejš, který se také 20leté oslavy zúčastnil a zavzpomínal. V radách seniorů se již vystřídalo 28 lidí a 7 jich je od prvopočátku dodnes. Do rady seniorů jsou navrhováni lidé s osobní a životní zkušeností, z města i osad. Garantem je zaměstnanec úřadu, který připravuje veškerý servis – pozvání, prostor, průběh jednání, vzdělávání, medializaci, přenos podnětů, zprávy do RM…

Myslím, že je i na místě připomenout řadu ocenění, které Rada seniorů města Prachatice získala, či k vítězství přispěla, a to například v roce 2010 k ceně MVČR za Inovaci ve veřejné správě, či od MPSV Cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace za 3. místo v ČR. Pan Miroslav Bojanovský získal cenu nejlepší Senzační senior roku od Nadace Charty 7, 2010 a také jej rada seniorů navrhla na Cenu města, kterou také získal v roce 2012.

Se starostou města jsme zavzpomínali, jaké to bylo na počátku, jaké nadšení a kolik nám všem bylo (všem o 20 let méně). Také že před 20 lety bylo v Prachaticích necelých 10 % seniorů nad 65 let a dnes je v Prachaticích 21,9 % seniorů nad 65 let věku, a to je velká část populace, pro kterou a se kterou je třeba počítat. Starosta podotkl, že obdivuje ty, kteří ve svém volném čase a zadarmo pracují pro město. A i když někdy kritizují, tak přichází s nápady, návrhy a toho si moc váží. Pochválil radu seniorů, jak např. na počátku zaváděla a instalovala kukátka, řetízky do bytů seniorů a dnes se např. podílela na hledání míst, kde by mohly být instalovány lavičky … poděkoval za pomoc při různých anketách a dotaznících. Poděkoval také za vzornou reprezentaci při různých akcích nejen po Česku.

Alena Nohavová a Milada Mašková, které přijaly pozvání do Prachatic, podtrhly ve svých slovech dobrou spolupráci, vždyť Rada seniorů města Prachatice byla první v Jihočeském kraji, také ocenily aktivitu zástupců z Prachatic v krajské radě, a především veškeré aktivity, které město a organizace, spolky, a i jednotlivci nabízí napříč generacemi, handicapy dalším seniorům a jejich rodinám nejen ve městě. Oceněním je také prezentace v listopadu na dvou místech v Praze - Rada seniorů města Prachatice v Poslanecké sněmovně, či v Bruselu při setkání s europoslankyní Radkou Maxovou.

Rada seniorů naplňuje, vizi: „Společně pro dobrý pocit v našem městě.“