Ve středu 13. března se členové Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami sešli v Komunitním centru Na půdě. Jednání zahájila Jaroslava Kletečková předsedkyně a zprávy další přednesly Marie Maláková,, Marie Faktorová. Sešlo se více jak 50 % členů, takže schůze byla usnášení schopná. Schůze zhodnotila činnost i hospodaření, a zaměřila se na akce, výhledy do budoucna a možnost získávání dotací, podpor pro jednotlivé aktivity.

Již 33 let mohou lidé v Prachaticích využívat aktivit a společenství v této organizaci, ti, kteří jsou postižení civilizačními chorobami, dlouhodobě nemocní, senioři, pečující i jejich přátelé. V rámci ČR je přes 220 obdobných organizací a klubů SPCCH a sdružuje se v nich pře 17 000 členů. V Prachaticích se potkává kolem 60 členů. Hlavním cílem je motivace k aktivní péči o vlastní zdraví. Důležitou roli hraje informovanost, vzdělávání.

Prachatičtí „civilkáři“ nabízí během roku ve skupinkách chůzi s holemi pod názvem celostátní kampaně: Rozchodíme CIVILKY, pobyty v termálních lázních, besedy pro orientaci v poskytování sociálních služeb, zdravotní péče, dávkách, ale umí se i roztancovat při komponovaných odpoledních setkávání, či vyrábět rukodělné výrobky. Navštěvují společně divadelní i benefiční představení, ať je to ŠTÍT, či benefice pro Chelčice – Chelčický domov sv. Linharta.

Jednání bylo zakončeno zpěvem a hrou na harmoniku, dobrým chlebíčkem a zákusky vlastnoručně vyrobenými!

Kontakty na vedení organizace:

- předsedkyně: Jaroslava Kletečková - 702487840

- místopředsedkyně – Marie Maláková - malakova.marie@seznam.cz