Někdy se jedná o nejmenší dětičky, které do oddělení pro děti a mládež přivede jejich paní učitelka z mateřské školy, jindy knihovnu potěší svoji návštěvou žáci základní školy. Ale i skupiny studentů středních škol mohou v knihovně absolvovat program, který pro ně knihovnice připraví. Nejmladší návštěvníci si nejraději povídají o pohádkách. Proto mají největší úspěch besedy s názvem Z pohádky do pohádky, Skřítkové v knížkách nebo Knihovnické pohádky. V nabídce jsou také interaktivní programy o básničkách a říkadlech nebo o zrození knížky. Své herecké nadání si děti mohou vyzkoušet v programu Hrajeme si divadlo.

Akce v prachatické Městské knihovně.

Knihovnické lekce pro žáky základní školy jsou uzpůsobeny na míru látce, kterou děti v jednotlivých ročnících probírají a reagují na školní vzdělávací program jednotlivých škol. V nabídce jsou například besedy o Starých pověstech českých, Harry Potterovi nebo o komiksech. Žáci druhého stupně základní školy se v lekcích věnují náročnějším literárním tématům, ale mohou se s knihovnicí věnovat také tréninku paměti nebo vzniku myšlenkových map. Samozřejmostí jsou také informační lekce, které žáky i studenty naučí orientovat se v prostorách knihovny, práci s online katalogem a vyhledávání ve fondu. Tyto lekce jsou uzpůsobeny věku návštěvníků, ti nejmenší se seznamují s nabídkou knihovny pro předškoláky, středoškolští studenti se naučí orientovat se v knihovně s pomocí internetu a moderních technologií.

Nabídka besed je určena primárně pro prachatické MŠ a ZŠ, ale pro knihovnu je velkým potěšením, že její lekce navštěvují v rámci výletu třeba také dětičky z MŠ Lhenice, Mičovice nebo ZŠ Zbytiny. A ještě větším potěšením je, když tyto děti později knihovnu navštíví společně s rodiči a domů si odnášejí svůj vlastní čtenářský průkaz.

Lucie Jiraňová