Cena je udělována za mimořádné aktivity, činy měst, institucí, osobností. Každoročně jsou přijímány desítky návrhů na ocenění. Z nich je vybráno pět návrhů do druhého kola „malí vítězové“, kteří jsou nominováni na hlavní cenu

Nominace od roku 2003 získaly: 2010 - Město Prachatice za dlouhodobou snahu o integraci osob se zdravotním postižením do života komunity a úsilí o zlepšení kvality jejich života, 2012 - Hana Rabenhauptová za mnohaletou činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením v městě Prachatice, 2019 - Město Prachatice za práci pro osoby se zdravotním postižením a podporu služeb zajišťujících integraci těchto osob do života města., 2021- Dobrovolnické centrum a SeniorPoint Prachatice pod společností KreBul Prachatice, 2022 – Město Prachatice za 20 let podpory a péče ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Město Prachatice bylo již po třikrát zařazeno mezi města, která jsou příkladem pro ostatní, jako byl např. Hradec Králové, Praha 4, 12, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Milín, Břehy u Přelouče, Sokolov, Pustá Polom, Český Krumlov, nebo Opava.

Slavnostní udílení Cen MOSTY se uskutečnilo v květnu v Praze, ve Velkém sále Slovanského domu za přítomnosti významných hostů v čele s předsedou NRZP Václavem Krásou a patronkou NRZP Livií Klausovou. Za město Prachatice ocenění převzali Jan Kotrba, místostarosta a Hanka RH+ Rabenhauptová. 20. ročník se uskutečnil za podpory Úřadu vlády ČR a záštitu převzal primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda a starostka MČ Prahy 1 paní Terezie Radoměřská. Moderátorem slavnostního odpoledne byl Aleš Cibulka. Během ceremoniálu vystoupila zpěvačka Petra Janů a Cimbálová muzika Falešnica.

Setkání těch, kteří byli nápomocni vítězství nejen z úřadu, vedení města bude společně s osobami se zdravotním postižením, poskytovateli služeb, NNO, sponzory, přáteli a veřejností bude již brzy.

Za dvacet let od roku 2023 se mnohé ukotvilo, stabilizovalo, ale také proměnilo. I tato oblast přináší mnohé novinky. Je prima, když máme na čem stavět a na co navazovat.