Krátce do historie obce, která farou spadala ke Štěkni. Její založení se datuje v dobách, kdy se v Otavě těžilo zlato. Původní tvrz stála proti dvoru se starým renesančním štítem z doby pánů Hodějovských. Proti tzv. předhradí stojí sýpka s vysokým štítem nad ní je tvrziště, kde později stály domky a dosud se zde říká "na zámku". Z celého zámku se zachovala jen nepatrná část zdiva.
Na jihozápadním konci obce jest bývalá zahrada Hodějovských, kde v rozích stávaly altány, z nichž se zachovaly pouze dva, a to s původními dubovými krovy. Řepický hrad patřil k nejstarším rytířským sídlům v Čechách, neboť v listu Přemysla Otakara strakonickému špitálu z roku 1251 se mezi svědky uvádí Ivan ze Řepice, ten zde roku 1291 nechal vystavět kostel sv Jiljí. Na konci 15. století zde vládli vladykové ze Sudoměře, z nichž vynikl Adam Řepický.
Od roku 1552 až do bitvy na Bílé hoře seděli na Řepici slavní Hodějovští z Hodějova. Řepici zvelebili, pod hradem zřídili pivovar,  sýpku, chmelovnu, sladovnu, šrotovnu.
Roku 1620 císařská vojska zámek vypálila. V roce 1650 postoupila  Alžběta z Lobkovic dědické právo na Řepici Václavu Liebštejnskému z Kolovrat a ten je pro velké dluhy téhož roku podal Janu Antonínu Losi hraběti z Losimthalu a na Štěkni. V letech1782-1922 jí měli Windischgraetzové, od té doby jsou osudy Řepice úzce spojeny se Štěkní.
Dne 30. ledna 1850 se zde narodila nadaná spisovatelka a básnířka Albína Dvořáková-Mráčková, zemřela 23. května 1893. Její otec zde byl v letech 1845-1853 učitelem.
V roce 1860 je v obci 52 domů s 333 obyvateli. Starostou zde býval František Uher, první kdo zde vyučoval byl v roce 1798 chalupník Jan Hejnoch, po jeho smrti domkář František Baron až do roku 1827, pak Jan Topič, po jeho smrti opět F. Baron, v roce 1844 Antonín Vlasatý z Cehnic, ten ukončil život sebevraždou. Pokračovali další učitelé - od roku 1876 již v nové škole. V roce 1892 se stala  z dvojtřídky trojtřídka. Později je řídícím učitelem Jan Jirka.
Místní lihovar spadal pod velkostatek Štěkeň a správcem byl Josef Klaubauf, kovářem František Řanda, Mlynářem Karel Zelenka a na hospodách byli Jan Zloch a Antonín Žák. 
Hasičský sbor byl v obci založen 15. června 1902 a starostou byl zvolen Otomar Červenka.
Samostatnost získala Řepice v roce 1990. V roce 2012 se mohla chlubit titulem vesnice roku.
Ze zajímavých míst můžeme vidět kostel sv. Maří Magdaleny, kapličku Panny Marie, sv. Tekly, Ježíše Krista a sv. Jana Nepomuckého. Dnes má obec 459 obyvatel a novou moderní výstavbu. 

Jan Malířský