Sbor byl založen 6. června roku 1870 a je druhým nestarším sborem Písecka, třetím nejstarším na jihu Čech a osmým nejstarším v celých Čechách. Původní oslava významného jubilea byla sice plánována na rok 2020, ale tehdy byla překažena pandemií coronaviru, která ji přesunula až na letošní rok. V Milevském parku Bažantnice tak bylo k vidění mnoho požární techniky, a to jak historické, tak i moderní, technika PČR a ZZS. Pro návštěvníky byly připraveny ukázky z dílny policie ČR, hasičského záchranného sboru, Integrovaného záchranného systému a historického hašení. O zábavu se staraly hudební tělesa Veselka L. Kubeše, Maxim Turbulenc, Paradoxy, Original Südböhmische Blaskapelle, Poetika a další. K dispozici bylo velké množství stánků s občerstvením, nesměly chybět ani ty s pivem a velký úspěch pak slavil stánek s novinkou “rolovanou zmrzlinou“ . Nejmenší návštěvníci pak přivítali skákací hrad, lanové centrum a malování na obličej.

Lze konstatovat, že oslavy se vydařily, což bylo znát z velké účasti návštěvníků nejen z Milevska, ale i širokého okolí.

No asi tak nějak – že jo !!! 

Karel Kafka