Firma Geospol Brno, který v roce 1999 rekonstrukci prováděla, se rozhodla, že podle skutečného stavu nechá zhotovit novou dřevěnou stavbu kapličky. Obraz Korunování Panny Marie, který byl umístěn v kamenné výklenkové kapličce, malovaný na plechu byl téměř celý korodovaný, čitelný byl již pouze obličej Panny Marie a Duch Svatý. 
Tehdy čerstvě jmenovaný plavební ředitel Hynek Hladík napsal Jeho Jasnosti Karlu Janu knížeti ze Schwarzenbergu, zda by pro Rosenauerovu kapličku stojící na břehu plavební kanálu, který nese jméno jeho rodu, nechal namalovat nový obraz. Kníže Schwarzenberg opravdu zadal namalování nového obrazu akademickému malíři Janu Vachudovi. 
V polovině srpna 2000 byl nový obraz umístěn do kapličky, která byla vysvěcena 20.08.2000, kterou celebrovali česky a německy P. František Honsa a Albert-Peter Rethmann. Hudebně tehdy mši zarámoval pěvecký sbor, který na kytaru doprovodil Karel Falář. Na mši přišli věřící z Čech, Rakouska a z Německa, mezi nimi i Jeho Jasnost Karel Jan kníže ze Schwarzenbergu a Jan Vachuda. 
Po dvaceti letech se konala v sobotu 22. srpna plavecká poutní mše k poctě Panny Marie Královny. Přišli na ni opět věřící z Čech, Rakouska a z Německa.

Hynek Hladík