Kristýna Škabradová: „Stojíme mezi dvěma globálními problémy – hladem a plýtváním. Zachraňujeme potraviny, které by jinak byly znehodnoceny a zdarma přerozdělujeme lidem v nouzi prostřednictvím neziskových organizací, měst a míst.“

Jen v roce 2022 bylo nashromážděno 904,3 tun potravin v hodnotě 18 milionů, podpořeno bylo 45 200 osob a potraviny odebíralo 116 organizací. Potravinová banka Jihočeského kraje spolupracuje se sítí sociálních odborů a sociálních služeb, aby byl minimalizován počet lidí ohrožených hladem a zároveň aby měly přebytečné potraviny možnost pomáhat

V Prachaticích je několik míst, kam již potravinová pomoc řadu let putuje přímo, ať je to hospic, domov seniorů, Prevent, charita, ČČK, odbor sociálních věcí, Boromejky, dříve i Portus Prachatice, či Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory Prachatice.

Potravinová pomoc velmi pomohla i ve dvou krizových obdobích, které jsme všichni zažili, a to jak v době covidu, tak příchodem lidí z Ukrajiny. Cílila právě zde na koncové a potřebné uživatele. Odbor sociálních věcí, stejně tak úřad práce má ve své kompetenci, náplni pomoc osobám ohroženým sociálních vyloučením, osobám v krizi. I nadále bude evidovat koncové uživatele v nové aplikaci Potravinové banky Jihočeského kraje a to proto, aby nedocházelo při výdeji k duplicitě. Systém zásobování pobytových sociálních služeb bude zachován. Funguje naprosto bezproblémově. Proto také ředitelka domova Hana Vojtová a sociální pracovnice Ivana Bílková veřejně poděkovaly a předaly květinu a dárek k tomu jak paní ředitelce, tak její kolegyni.

Ředitelka Kristýna Škabradová a Jana Šojderová z Potravinové banky Jihočeského kraje pak projednaly individuálně systém, místo a čas výdeje potravinové pomoci a spuštění provozu v Prachaticích od 13. července.

Setkání bylo doplněno fotografiemi ukázky spolupráce mezi městem Prachatice a Potravinovou bankou Jihočeského kraje. Díky výdejně se zrychlí cesta potravin ke konečným klientům, potravinovou pomoc stále bude řídit sociální pracovník přes online objednávkový systém. Potravinovou pomoc však distribuuje ke konečnému klientovi přímo potravinová banka. To je dohoda, která dnes byla domluvena.