Projekt provázela myšlenka vytvořit nabídku pro širokou veřejnost a skupinu osob, kterým je blízké téma rozvoj osobnosti. Projekt si kladl za cíl vytvořit alternativní nabídku přednášek/workshopů, kdy si každý může vybrat to, co jej zajímá. V poslední lekci posluchači zjistili, co je Enneagram, tedy devět schémat, která jsme si v dětství vytvořili jako klíč k dosahování úspěchu, či toho, co chceme.

Jiří Gabriel Kučera