Zástupci neziskových organizací se setkali se starostou města Martinem Malým a místostarostou Janem Klimešem v uplynulém týdnu.

A co nejvíce zajímá zástupce seniorů a osob se zdravotním postižením? Jsou to komunikace, které byť na mnohých místech jsou opravované, tak stále zbývá řada těch, na které upozorňují právě osoby se sníženou schopností orientace a pohybu. Jde například o prostor za DDM před vstupem na schodiště ke Kauflandu. Jsou tam prohlubně, kde se usazuje voda, zmrazky, nebo neupravený prostor naproti vlakovému nádraží. Druhým velkým tématem bylo třídění odpadu, kontejnery, které na mnohých místech nestačí, nejsou vyváženy z důvodu, že tam špatně parkují auta. Jsou to místa na sídlišti Pod Lázněmi nebo u domu SNP 559, kde je kontejnerů málo. Parkování bylo třetím velkým tématem, tentokrát zaměřeno na požární plochy například před domem SNP 557 je stále zastavěna špatně parkujícími auty a pak se zde do domu nemůže dostat ani sanitka. Mluvilo se i o nepořádku ve městě. Úklid města se seniorům líbí. Chválí nejen technické služby, ale i Zahradnictví Ryšánek. Najdou se ale místa, například prostor před Moravskou prodejnou, kde je nepořádek a hlavně kuřáci z protějšího učiliště. Na dotazy ohledně ukončení provozoven ve městě reagoval starosta aktuálními odpověďmi, co v kterém prostoru bude.


Pan starosta potěšil informacemi, že se nezvyšuje poplatek za odpad, od května bude snížené vodné stočné, deset let zůstávají na stejné ceně nájmy, pronájmy za byty, další prostory. Oba pánové pak mluvili o Libínu a Dřípatce.

HANKA RABENHAUPTOVÁ