Rekonvalescentní plazma se vyrábí z plazmy osob, které prodělaly COVID-19. Po těžkém průběhu COVID-19 jsou uváděny většinou vyšší koncentrace protilátek. Ale i mírně probíhající COVID-19 může vyvolat dostatečnou tvorbu protilátek.
Každý zájemce o darování plazmy je nejdříve vyšetřen na protilátky proti novému koronaviru. Pouze osoby s vysokými hladinami protilátek budou pozvány k darování plazmy.

Kdo se může stát dárcem rekonvalescentní plazmy?
- Osoby, které se zotavily z onemocnění COVID-19, s nejméně čtrnáctidenním odstupem od odeznění příznaků nebo ukončení karantény.
- Věk 18–65 let (prvodárci do 60 let), tělesná hmotnost 50 kg a více.
- Muži, kteří nikdy nedostali krevní transfuzi.
- Ženy, které nikdy nebyly těhotné a které nikdy nedostaly krevní transfuzi (riziko výskytu anti HLA protilátek, které mohou vyvolat nežádoucí reakce u příjemce).

Vstupní odběr krve na vyšetření protilátek proti Covidu-19 je možný v nemocnici v Českých Budějovicích, Písku (tel. 382 772 429), Jindřichově Hradci (tel. 384 376 330), Táboře (tel. 381 606 562), Strakonicích (tel. 607 708 925), Prachaticích (tel. 388 600 400) a Českém Krumlově (tel. 380 761 212).
Vlastní odběr krve k přípravě rekovalescentní plazmy se provádí na Transfúzním oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. Zde se připravuje rekonvalescentní plazma pro pacienty z celého Jihočeského kraje.

Transfúzní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. – bezplatná telefonní linka: 800 603 333, e-mail: odbery@nemcb.cz

Zuzana Pelikánová, Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice