„Od té chvíle byl paralyzován pocity odloučení a ztráty. Zároveň prožíval strach o svou budoucnost a své další pracovní uplatnění. Během následných setkání s pracovnicí Krizového centra získal pan Petr opět pevnou půdu pod nohama. Měl dostatek prostoru mluvit o svých pocitech a obavách a postupně si začal uvědomovat, že na své problémy není sám. Začal objevovat vlastní zdroje, které mu přináší radost do života a pomáhají zvládat krizové situace. Začal aktivně hledat novou práci a během krátké doby našel nové zaměstnání,“ dodává Lenka Turková.

Krizové centrum v Prachaticích (Portus Prachatice, o.p.s.) poskytuje pomoc všem od 6 let věku – dětem, rodinám, dospělým i seniorům. Mezi nejčastější témata patří rozvod, odchod partnera, šikana, výchovné problémy, domácí násilí, vztahové problémy, úmrtí či nemoc, sebepoškozování, osamělost nebo jiná situace, kterou vnímá člověk jako zátěžovou. Konzultace jsou zdarma díky finanční podpoře ministerstva práce a sociálních věcí, Jihočeského kraje a města Prachatice. Schůzku si zájemci mohou domluvit na telefonním čísle 736 213 002.

Hana Bártová, Portus Prachatice