Potřební z celého území českobudějovické diecéze se s žádostí o finanční pomoc mohou obrátit na nejbližší místní Charitu. Samoživitelé, senioři a osoby se zdravotním postižením, lidé, jež přišli kvůli přijatým bezpečnostním opatřením o finanční příjem nebo rodiny, které žily od výplaty k výplatě a v důsledku pandemie covid-19 se ocitly bez příjmu. Ti všichni se mohou obrátit na Charitu s žádostí o pomoc se zabezpečením základních životních potřeb.
Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! začala pomáhat v jednotlivých regionech. Ze sbírky mohou být uhrazeny například léky, nájemné či jiné potřebné věci.
Pro představu příběh paní Kamily. Paní Kamila (50 let) koncem ledna letošního roku vyhledala Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím při českobudějovické diecézní Charitě, protože už dále nemohla snášet dlouhodobé týrání svým partnerem. Postupně se připravovala na odchod z domova. Její invalidní důchod však nepostačoval k tomu, aby zvládla zafinancovat vlastní bydlení a podlomené zdraví jí znemožňuje pracovat.
Kamile se však podařilo začátkem března najít vhodný podnájem, vzhledem ke gradujícímu psychickému i fyzickému násilí to bylo jediné možné řešení. Násilí partnera se totiž s vyhlášeným nouzovým stavem postupně zesilovalo. Paní Kamila se rozhodla zrealizovat odchod v obtížných podmínkách v polovině března. Vzhledem k tomu, že v březnu byla ještě Úřadem práce ohledně příspěvku na bydlení posuzována společně s partnerem, byla podpora zaslána na jeho účet. Pod výhružkou musela partnerovi navíc odevzdat také celý svůj invalidní důchod. Další sociální dávky měly dorazit s velkým zpožděním. Kamila tak zůstala bez peněz a vidina na nový život se vzdalovala. Na nájem si musela půjčit od rodiny a kamarádky, aby „přežila“. Nezbývaly jí peníze ani na potřebné léky.
Diecézní charita Č. Budějovice jí poskytovala alespoň potravinové a hygienické balíčky. Kamila však stále dlužila nemalou částku za nájem za jeden měsíc a hrozilo tak, že o bydlení přijde. Sociální pracovnice ji nabídla možnost zažádat o pomoc z veřejné Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! Její žádost byla schválena a paní Kamila tak bude moci zaplatit nájem v novém bytě, koupit si potřebné léky a začít nový život.
Jak mohou lidé o pomoc zažádat? Současní klienti charitních služeb po celé českobudějovické diecézi se mohou obrátit na svého sociálního pracovníka v jakékoli Charitě. Ostatní zájemci o pomoc mohou kontaktovat pověřeného pracovníka diecézní Charity, kde dostanou kontakt na pracovníka sociální služby v blízkosti jejich bydliště. Kontaktní osoba pro žádosti o pomoc: Mgr. Lucie Klimešová, tel.: 731 402 803, e-mail: lucie.klimesova@dchcb.charita.cz pondělí – pátek 8:00–15:00.
U žadatele o pomoc následně proběhne sociální šetření, kdy sociální pracovník charitní služby s žadatelem detailně probere jeho situaci. Pokud zjistí, že žadatel už využil veškerou dostupnou pomoc, může s uživatelem vyplnit žádost o přidělení finanční pomoci ze Sbírky pro Česko. Všechny žádosti posuzuje odborná schvalovací komise, jejímiž členy jsou zástupci lokálních Charit v českobudějovické diecézi.
Podpora ze sbírky se nevztahuje na splácení dluhů lidí, kteří jsou v exekuci nebo insolvenci. Zadluženým lidem bude možné poskytnout finanční pomoc pouze na zajištění základních životních potřeb nebo na chod domácnosti, a to tehdy, pokud budou vyčerpány jiné možnosti. Rozdělování financí ze Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! pravděpodobně potrvá i přes léto. Více o sbírce: https://bit.ly/Sbirkaprocesko

Martina Baráková