Prvním z nich bylo 4. Mezinárodní sympozium o lidských právech, které se koná od 5. do 9. listopadu 2020 v Mauthausenu, St. Georgenu a Gusenu. Za město Prachatice se setkání zúčastnila Hanka Rabenhauptová, která na sympoziu uvede výstavu, přibližující návštěvníkům nejen dobu během pandemie covid-19, včetně souvisejících dopadů na lidská práva. Pozdravit přítomné přišel i místostarosta města Prachatice Miroslav Lorenc.

Dalšími projednávanými projekty byla například mezinárodní spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou v oblasti připomínání období holocaustu. Organizace, kterou Andrea Wahl zastupuje, plánuje vytvořit naučnou stezku dlouhou 15 km, která by interaktivní formou informovala a poučila návštěvníky o předchozích událostech z druhé světové války a holocaustu. Koncepce je mířená na sociálně indisponované jedince, a tak je cílem vytvořit i kurikula a průvodce uzpůsobené právě jim. KreBul, o.p.s. má v této oblasti cenné zkušenosti, a tak by mohl být pro tento projekt přínosem. Další zemí, která se na celém projektu bude podílet, je Itálie.

Stejně tak, jako jsme na začátku srpna tohoto roku otevřeli nové KomuNIT?ní centrum, i spolek Bewusstseins region, jejíž představitelkou je právě Andrea Wahl, otevřela své nově vybudované prostory, kde by se měla realizovat řada zajímavých projektů.

Během setkání jsme mimo strastí během bezpečnostních opatření také sdíleli obtíže doprovázející obě stavby a plánovali další setkání ať již v Rakousku nebo v Prachaticích. Nejbližší akcí by měla být na konci října konference o multikulturní výchově, kterou KreBul realizuje již 13 let.

Děkujeme za přínosné podněty a těšíme se na další spolupráci.

Jakub Imbera a Zdeněk Krejsa