Paní učitelky ze základních škol si pro děti připravily úkoly, které se pokusily splnit ve spolupráci starších dětí. Předškolní děti byly velmi šikovné – splnily všechny zadané úkoly na výbornou. To je známkou dobré připravenosti. A to nás v Paraplíčku velmi těší. Je tedy čas se pomalu chystat do školy… V pondělí 18. března proběhla v Paraplíčku schůzka rodičů se školní psycholožkou Mgr. Leonou Tomanovou a se zástupci jednotlivých základních škol Prachatice. Rodiče tak měli možnost nahlédnout do světa povinné školní docházky z pohledu učitelů. Zástupci základních škol vysvětlili, co vše je potřeba mít k zápisu. Dále také rodiče pozvali na dny otevřených dveří do ZŠ. Psycholožka vysvětlila i konkrétní oblasti školní zralosti dítěte, které by měly ovládat. Závěrem však bylo ubezpečení, že není potřeba děti stresovat, ba právě naopak motivace a psychická pohoda dítěte i rodiče je to nejdůležitější v průběhu příprav a při samotném zápisu do ZŠ. Poté byl prostor pro otázky či individuální rozhovor. Následně 20. března se v Paraplíčku uskutečnil zápis nanečisto.

Děti společně s rodiči si vyzkoušely různé výchovně vzdělávací činnosti vhodné pro školní připravenost dětí na vstup do základní školy. Nebylo to vůbec jednoduché. Děti zábavnou formou plnily různorodé úkoly na jednotlivých stanovištích a se vším si statečně poradily. Na stanovištích se děti věnovaly různým činnostem – představily se a řekly o sobě důležité informace, přikreslily si na pomoc i svou kamarádku, tak aby postava měla všechny detaily, dále si zkusily zavázat tkaničku u bot, procvičily si počítání a pojmenovávání ovoce, zeleniny, rozlišovaly barvy a geometrické tvary, čekal na ně i pracovní list, kde si ověřily své zrakové vnímání, pohrály si s robotickou „včelkou“ Blue-boot a zkusily si převyprávět pohádku podle časové posloupnosti… Na závěr se všechny děti ohodnotily, jaké z toho mají pocity a daly si kolíček na smajlíka. Pro statečné děti, které došly až do úplného konce (podařilo se to úplně všem), na ně čekal diplom. A tak nezbývá jen dodat, že všechny Paraplíčkové děti jsou moc šikovné, zvládly jednotlivá stanoviště hravě s úsměvem a jsou skvěle připraveni na vstup do základní školy. Věříme, že tato zábavná a vzdělávací akce představuje pro děti a rodiče skvělý způsob, jak zmenšit psychické napětí spojené s budoucím vstupem do základní školy.