I tuto soutěž ovlivnila pandemie. Původně se měla uskutečnit na jaře, a to i za účasti zahraničních orchestrů. To se ovšem nestalo, protože orchestry se nemohly díky různým opatřením téměř celý minulý rok scházet a pravidelně spolu zkoušet. I tak se však našlo sedm „odvážných“, kteří podali přihlášku. Jeden orchestr ale nakonec z důvodu karantény dirigenta nemohl na toto klání přijet.

V Ostravě se jedná o prestižní soutěž, ve které se zápolí podle mezinárodních standardů. Orchestry se přihlašují do 3 výkonnostních tříd podle obtížností hraných skladeb, stáří muzikantů apod. Odborná porota hodnotí výkony všech bodováním, jehož pravidla jsou nastavena také podle mezinárodních standardů. Každý porotce má k dispozici max. 100 bodů. Podle jejich bodování jsou pak orchestry oceněny a rozděleny do pásem. Zároveň je určen vítěz kategorie (třídy).

Ve střední třídě se sešly 3 orchestry. Stříbrné pásmo získaly orchestry z Českého Krumlova (71,66 b) a z Jeseníku (73,66 b). Zlaté pásmo s vyznamenáním získal a vítězem střední třídy se stal náš Dechový orchestr ZUŠ Vimperk s bodovým průměrem 91,66.

Ve vyšší třídě obsadily zlaté pásmo oba soutěžící orchestry. Krnov s počtem 86,33 bodů a Němčice nad Hanou s počtem bodů 89,66.

Posledním orchestrem v soutěži byla Harmonie Šternberk, která se přihlásila do nejvyšší třídy a získala zlaté pásmo s vyznamenáním s celkovým počtem 92,33 bodů.

Náš orchestr podal skutečně skvělý výkon a odborné porotě se velmi líbil. Kladně hodnotila precizně nacvičené skladby a široký výběr repertoáru. Ve svých hodnoceních zdůrazňovali to, jak je orchestr vzhledem ke svému mládí hudebně vyspělý. Členové orchestru si zase užili možnost zahrát si v obrovském sálu Janáčkovy filharmonie Ostrava. Nejvíce nadšeni ale byly ze samotného vyhlášení výsledků, kdy tak obrovský úspěch a velký počet bodů určitě neočekávali.

Dechový orchestr ZUŠ Vimperk zvládl náročnou dobu, kdy se nemohl scházet a zkoušet. Dal se velmi rychle dohromady a dokázal, že stále patří ke špičce mládežnických dechových orchestrů v České republice. Velký dík patří všem jeho členům, kteří na soutěžním repertoáru pilně pracovali, dále všem učitelům, kteří se na přípravě orchestru podílejí a zejména pak dirigentům dechového orchestru Petru Staňkovi a Pavlu Vališovi.

Za článek a fotky děkujeme Pavelu Vališovi ze ZUŠ Vimperk