Přivítat všechny přišli místostarosta města Zdeněk Kuncl,  Martina Křížová vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu a ředitel školy Vladan Pokorný. Popřáli dětem hodně úspěchů, předali jim pamětní listy a drobné dárky.
Věříme, že se všem prvňáčkům bude v naší škole líbit a zažijí mnoho radosti z nabytých znalostí a dovedností.

Mgr. Michal Kolafa, ZŠ Vimperk, Smetanova