Nechyběly již tradiční masky jako je žid, kočí, kašpárek, smrtka a hlavní postava masopustu kaprál, kterého se ujal jako již poněkolikáté Miroslav Zátka st. Celý den provázela masopust muzika složená z místních hudebníků. Večer byla v hostinci nejen pro maškary připravena taneční zábava. Úternímu masopustnímu průvodu ve Svaté Maří předcházel průvod v sobotu, kdy masky zavítaly do Pravětína a Trhonína. Maškarní veselí se velmi vydařilo a už se pomalu těšíme na příští rok.

PAVEL MRÁZ