Do Volar film přivezli zástupci organizace Lékaři bez hranic jako součást prezentace činnosti mezinárodní humanitární organizace, která působí ve více než sedmdesáti zemích světa.
 V České republice působí Lékaři bez hranic od roku 2006.
 Film vyprávěl o překážkách, které brání poskytování humanitární pomoci válečným obětem. Prostřednictvím rozhovorů s pacienty a hlavními humanitárními aktéry film nejen odhaluje rizika, která při pomoci lidem ve válečných zónách humanitární organizace podstupují, a nutná bezpečnostní opatření, ale sleduje také prolínání pozic humanitárních s vojenskými a politickými.