První vystoupení patřilo dětem. Divadélko KOS přijelo s pohádkou: Jak se Janek neuměl rozhodnout. Malí diváci rozhodovali, co se má stát, jak má děj pokračovat. Na základě jejich hlasování věděl Janek, jakým směrem se má vydat na cestu. Dle odpovědi ano, kterou zvolila většina obecenstva, dostala babička buchty, trpaslík rozinku, Janek mohl rozesmát princeznu a vzít si ji za ženu.

K posezení patří neodmyslitelně občerstvení a hudba. V letošním programu potěšila návštěvníky dechová hudba B. BRASS, kterou založil v polovině roku 2019, kapelník Václav Bouda. Dle jeho slov byly veškeré skladby aranžovány tak, aby je bylo možné zahrát v základním pětičlenném obsazení a chybět nemohlo ani taneční vystoupení. 

Netolice navštívila strakonická taneční skupina Rozálie. Která tančila ve stylu klasického country. Ta tanečnice a tanečníci předvedli mexické poznávací tance. V rámci svého vystoupení naučila Rozálie veřejnost jednoduchý tanec. Soubor sklidil u obecenstva obdiv a zasloužený potlesk. .

Dechová hudba B. BRASS hrála do půlnoci k poslechu, zpěvu a tanci klasickou lidovou muziku.

Poděkování patří všem pracovníkům, kteří se na přípravě akce podíleli, aby byla technicky zajištěna. Jejich zásluhou bylo možné usednout na lavičku pod stanem a sledovat účinkující i po setmění.

 

 Jiřina Petrášková