Každé skupiny se ujal hasič podle svého zaměření – velitel, technik, lezec, chemik a další. Děti byly nadšené – nevěděly, kam dříve koukat, zda na velká hasičská auta anebo na předváděnou techniku. Bylo toho opravdu hodně. Děti hádaly, co je asi bude čekat, neboť viděly všechny možné nástroje. Vyzkoušely si nejenom protichemický oblek, ale také prozkoumaly nůžky na vyproštění osob. Se zaujetím pozorovaly i výstroj, která při plné výbavě váží okolo 25 kg. A v neposlední řadě jsme viděli i tyč, po které hasiči sjíždí na výjezd. Došlo i na detailní prohlídku hasičského auta, které v sobě skrývá mnoho důležitých předmětů pro záchranu lidí. Na závěr si do něj děti mohly vlézt. To vám byla, ale fuška! Zjistili jsme, že povolání hasiče není žádná sranda. Velmi děkujeme všem hasičům ze směny A, protože dětem předali zábavnou, poučnou a zajímavou formou mnoho informací nejenom o povolání hasiče, ale také o záchraně osob. A abychom u hasičů nebyli jen tak, tak děti měly za úkol prozkoumat toho, co nejvíce. Mateřská škola Paraplíčko se zapojí do výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Nyní se pustíme do kreativního ztvárnění. Držte nám palce, abychom jsme se umístili.