Naleznete zde přehled o všech sociálních službách a co zaznamenají a pak jednotlivě ty, které nabízí ORP Prachatice. Zpracovány jsou z dostupných podkladů od poskytovatelů (mnohdy se rychle mění) a také z obrázků dětí.

Navštivte úřad, a pročtěte si, co možná nevíte, hledáte a potřebujete pro sebe (ať jste již osobou ohroženou sociálním vyloučením, seniorem, rodinou s dětmi, či osobou se zdravotním postižením).

 

Blíže: Hanka Rabenhauptová, koordinátor KPSS