Na začátku stezky na děti čekala Paní lesa, víla Kapradinka a především skřítek Kaštánek, který se zrodil z kaštanu, a děti přivítal. Poté děti dostaly měšec, do kterého sbíraly malované oblázky, které obdržely za splněné úkoly na jednotlivých stanovištích. Na konci stezky na děti čekala krásná odměna v podobě medaile, balonku a taštičky s upomínkovými předměty a malou svačinkou. Na jednotlivých stanovištích měly děti možnost vidět skřítka Drnovce, u kterého si zazávodily s jeho beruškami. Na druhém stanovišti s vílou Květinkou poznávaly květiny na louce, hledaly je a porovnávaly rozdíly. V mechovém háječku čekal skřítek Mecháček, u kterého děti poznávaly přírodniny podle hmatu. Křemílek a Vochomůrka společně s dětmi postavily domečky z mechu, kapradí, klacíků, šišek a všeho dalšího, co v lese našly. Na posedu pobýval skřítek Paroháček, se kterým děti poznávaly jednotlivá zvířátka a jejich stopy, a dokonce měly možnost shlédnout paroží srnce, daňka a jelena, u kterých pak hledaly rozdíly. S vílou Lesních plodů si děti vytvořily náramky z jeřabin. Na posledním stanovišti čekala víla Voděnka, která z potůčku vyndala odpadky, poházené od lidí, které se neumí v lese chovat. Děti pak víle pomohly vše roztřídit do správných kontejnerů. O organizaci se postaral kolektiv DS Kaštánek, která funguje v Lažištích pod vedením Portus Prachtice, o.p.s., společně s dobrovolníky z obce. Akce se zúčastnilo 66 dětí nejen z Lažiště, ale i širokého okolí.

Mirka Mrázová