Jitka Doubravová a Petra Johansson z divadelního souboru TEArTR RAJDO zahrály pohádku O dvou sestrách.Výstava Voscovek a Wherrick volají Prahu! aneb Voskovec a Werich v Americe, 1939 – 1945, přivítala návštěvníky komentovanou prohlídkou, stejně jako cirkusová expozice, kde byly k vidění rekvizity kouzelníka Paspartha, které obvykle odpočívají v depozitáři.

Ve výtvarné dílně tvořily především děti a mohly si odnést jednoduchou loutku.Vokální uskupení Koko koko kolegyně zpívalo před muzeem pro celé náměstí a přispělo k příjemného atmosféře letního večera.

Za zaslání člnku a fotek děkujeme Haně Patrasové z Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích