Jejich náplň je podle věku a zájmu dětí velice různorodá. Nejmladší žáci využívají pomůcek a zdokonalují se v matematice a dalších oborech. Rády také šijí, háčkují nebo tkají. Starší školáci se věnují tajům matematiky, fyziky, chemie. Prakticky si procvičují dopolední teorii. Kromě přírodních věd také dokáží ledasco ušít, následně vyžehlit, opravit, vyrobit, uvařit To je samozřejmě těší ze všeho nejvíce. Rádi bychom touto formou poděkovali MAS Šumvako, že prostřednictvím CLLD Živé a šťastné Šumavsko podpořila nákup vybavení na naše zájmové aktivity a venkovní i vnitřní akce.

Dagmar Kozlová, Montessori Prachatice