Tento školní rok se kroužku účastní 16 dětí, které docházejí každé úterý od 17 hodin do našich prostor v budově polikliniky. Mladí zdravotníci se neučí jen první pomoc, ale připravené jsou pro ně také didaktické hry, různá témata z oblasti zdravovědy či humanitární pomoci i exkurze ke složkám integrovaného záchranného systému.

O letních prázdninách jsme si také užili příměstský a pobytový tábor, či exkurzi k vodní záchranné službě. V průběhu roku podnikáme maskovací workshopy, příměstské tábory nebo výlety a o podzimních prázdninách jsme vyrazili do datacentra Wedos v Hluboké nad Vltavou. V bývalém krytu civilní obrany jsme si mohli podrobně prohlédnout, na čem ty internety vlastně běží a že za naším kliknutím stojí spousta techniky. Odměnou za vzorné chování byly mladým zdravotníkům zákusky z místní kavárny.

V letošním roce jste naše mladé zdravotníky také potkali během sbírek Světluška a Den proti rakovině, na Světovém dni první pomoci nebo branném závodě pořádaném městskou policií. I nadále s podporou Jihočeského kraje, Nadace ČEZ a ČEPS, MAS Šumavsko a MŠMT pokračujeme, čeká nás exkurze na stanici Horské služby v Nové peci a na Zadově, a pořídili jsme si i nové výukové pomůcky – tlakoměry, oxymetr, model srdce nebo magnetický model lidského těla. Zároveň už chystáme program na pololetní a jarní prázdniny. Každý, kdo má zájem, se k nám může přidat.

Za zaslaný článek a fotky děkujeme Zuzaně Pelikánové z ČCK Prachatice